Yi Jia Shang Hai You Tiao - Stall

Yi Jia Shang Hai You Tiao - Stall

Address: Blk 20, Marsiling Lane Food Centre #01-24, North Singapore, Singapore