SHU Vegetarian 蔬方斋 - Hougang

SHU Vegetarian 蔬方斋 - Hougang

Address: Blk 703 Hougang Ave 2 #01-201, Northeast Singapore, Singapore