Ji Xiang Vegetarian Stall - Tradehub21

Ji Xiang Vegetarian Stall - Tradehub21

Address: 8 Boon Lay Way (at Pin Xian Cafeteria), West Singapore, Singapore

Phone: +65-97898857