Ji Xiang Ru Yi Vegetarian

Ji Xiang Ru Yi Vegetarian

Address: Blk 85 Redhill Lane #01-31 (at Redhill Food Centre, Bukit Merah), Central Singapore, Singapore

Phone: +65-97124621